Tel: +90 212 675 05 39 E-Mail: info@askimya.com
  • Dil Seçin:
  • TR
  • -
  • EN
Görünümü : Beyaz veya sarımsı renkte katı haldedir.
Kimyasal Adı : E250, gıda katkı maddesi olarak kullanıldığında pembeye boyanarak satılır,bu nedenle ticari olarak pembe tuz
diye de bahsedilir.
Kimyasal Formülü : NaNO2

Kullanım Alanları :

Sodyum nitrit endüstrinin kimyasal, petrokimyasal ve metal işleme endüstrisi gibi birçok kolu tarafından kullanılan ısı transfer
tuzlarında bir komponenttir. Suda kolaylıkla çözünür, zayıf alkali solüsyonlara sonuç verir. Çözeltilerin hazırlığı, sıcaklıktaki bir
düşüşe eşlik eder. Sodyum nitrit, sulu amonyakta ve çeşitli organik solventlerde (etandiol, propandiol ve metanol gibi) çözünür.
Sodyum nitrit bir okside edici ve indirgen ajan olarak rol oynayabilir.
Demir-çelik, Al ve diğer birçok metaller, sodyum nitrit ve onun çözeltileriyle bozunmazlar. Klorür ve sülfatların varlığı, metallerin
korozyonunu teşvik edebilir. Kauçuk, plastikler, cam, porselen ve seramikler sodyum nitrit çözeltilerine dayanıklıdır. Sodyum
nitrit çözeltilerinin asitlerle işlenmesi, nitrik asidin ortaya çıkmasına sebep olabilir ki nitrik asit hızlı bir şekilde soluktan koyu
kahverengiye doğru bir renkte nitro gazlarına dekompoze olur. Deizotizasyon ve nitrozasyon proseslerinde nitrik asit, nitro
oksit fazlarına dekompoze olmadan önce diğer reaktanlarla reaksiyona girebilir. Oda sıcaklığında sodyum nitrit, amonyum
tuzları, amidler ve bunları içeren karışımlarla reaksiyon verir. Bu reaksiyon şiddetli patlamaya kadar gidebilir. Devamında ise
alevlenme takip eder. Benzer reaksiyonlar, sodyum ve potasyum meta bisülfit gibi hızlı oksidize olabilen ürünlerle meydana
gelebilir. Sodyum nitrit ile tozlaştırılmış, yün ve pamuk ve diğer tekstil dokuları hızlı bir şekilde yanıcıdır.
Azo boyalarının üretimi, diazobileşiklerinin üretimi, nitrozo ve izonitrozo bileşiklerinin üretimi, nitrik asit gazlarının stabilizasyonu,
butadienin sevki ve depolanması için kullanılan tank durulayıcılarda kullanılır.
Tekstil boyama ve baskısı için: Boyama ve baskı diazotizasyonu; renksiz fıçı boyalarıyla baskı ve boyamanın oksidasyonu; belirli
fıçı boyalarıyla baskı ve boyama sırasında indirgenmeye karşı korunma; reoksidasyona direnç gösteren fıçı boyaların hızlandırılmış
oksidasyonunu tetiklemek için kullanılmaktadır.
Metal işleme endüstrisi: Fosfatlama sırasında hızlandırıcı; sıcak işlenen metaller için banyoların hazırlığında; çelik birikinti giderme
ve dökme demir; alüminyum ve alüminyum alaşımlarının alkali dekapaj banyolarına katkı olarak; nötral temizleyici ve etkinsizleştirici
banyolarda kullanılmaktadır.
Korozyon karşıtı ajan: Su geri kazanım sistemleri, soğutma suyu ve soğutma sıvılarında(antifrizlerde); kırma yağlarda, hidrolik sıvılarda,
yağlayıcılarda söndürücülerde; kimyasal proseslerde; katı ve sıvı korozyon karşıtı ajanların üretiminde; emülsiyon boyalarının üretiminde;
özel sabunlar için antioksidan; cam hammadde sırlama için katkı; su dolaşım sistemlerinde; spesiyal özellikli betonda katkı olarak; çelik
ve demir için anti korozyon ajanı olarak; yağ yakıt tanklarının korozyondan korunması için kullanılan ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır.
Gıda sektöründe: Gıdalarda koruyucu olarak kullanılır. Bakteri oluşumunu ve renk bozulmasını engeller, genel olarak tuzlu karışımlar içerisinde
kullanılır.

 

 

 

 

 

 

<< geri
Yukarı